Επικοινωνία
E-mail




* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ

ΑΣΣΗΡΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ

57200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 23940 54330-54566

FAX: 23940 54389/54180

email: info@kapetanios.com.gr

Powered by Softways S.A.
Copyright © 2011 Kapetanios. All Rights Reserved.