Επικοινωνία
E-mail

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη δήλωση συγκατάθεσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και τη δήλωση συγκατάθεσης για την Ασφάλεια & Προστασία προσωπικών δεδομένων.

* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ

ΘΕΣΗ ΕΞΑΜΙΛΙ -ΛΑΓΚΑΔΑΣ

57200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 23940 54330-54566

FAX: 23940 54389/54180

email: info@melihalvas.gr

Powered by Softways S.A.
Copyright © 2011 Kapetanios. All Rights Reserved.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα